Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області

 
Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

НАВЧАННЯ ГОВОРІННЮ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

Головне призначення іноземної мови – стати засобом іншомовного спілкування учнів завдяки сформованим комунікативним умінням. У цьому контексті навчання і оволодіння навичками говоріння є тією метою, яку повинні ставити учителі і досягати їх учні.

Успішне навчання німецької мови залежить від урахування психолого-педагогічних характеристик учнів, які зумовлюють використання методично раціональних прийомів, форм та засобів навчання. На мій погляд, домінуючим у навчанні має бути усне мовлення. Саме навички та вміння усного мовлення мають позитивний вплив на розвиток умінь в усіх інших видах мовленнєвої діяльності.

У своїй роботі я впроваджую такі форми і методи роботи навчальної діяльності учнів, як індивідуальна, парна, групова і створюю умови для поліпшення навчально-виховного процесу. Завдяки цим формам, підвищується працездатність дітей, яка є важливим фактором мотивації до оволодіння учнями німецької мови як другої іноземної.

На уроках особливу увагу приділяю навчанню говорінню, шляхом вдосконалення навичок діалогічного та монологічного мовлення. Однією з найважливіших психологічних особливостей діалогічного мовлення є його ситуативність. Ситуативним діалогічне мовлення є тому, що часто його зміст можна зрозуміти лише з урахуванням тієї ситуації, в якій воно здійснюється.

Слід зазначити, що у процесі навчання говорінню цікавими є не будь-які ситуації діяльності, а лише такі, що спонукають до мовлення. Такі ситуаціях і називають мовленнєвими або комунікативними. Вони завжди містять у собі стимул до мовлення.

З цією метою у навчанні діалогічного мовлення я впроваджую такі вправи для навчання:

-        створення ситуативних ситуацій;

-        рольові ігри;

-        конструювання діалогів за різною тематикою;

-        конструювання окремих текстів.

Монологічне мовлення характеризується певними комунікативними психологічними і мовними особливостями, які вчителі мають враховувати у процесі навчання цього виду мовленнєвої діяльності. Для покращення монологічного мовлення у навчанні я базуюсь на наступних вправах:

-        використання лексико-граматичного матеріалу;

-        трансформація діалогу у монолог з використанням наочності у вигляді малюнків, фото, ілюстрацій тощо.

-        трансформація монологу у діалог.

Підчас подання матеріалу особливу увагу приділяю розвитку граматичної компетенції, тому що етап формування навичок мовлення повинен базуватися на нормативній граматиці.

Таким чином, завдяки таким формам і методам роботи у викладанні німецької мови як другої іноземної підвищується ефективність навчально-виховного процесу, вдосконалюється оволодіння навичками говоріння шляхом використання різних форм і методів роботи.

Подобається