Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Однією із найважливіших соціальних вимог сучасного суспільства є інформатизація освіти. У зв’язку з цим відбуваються істотні зміни у процесі викладання всіх предметів у початковій школі, зокрема, це відзначилося на сучасному підході до навчання англійській мові.

Усе частіше у школах персональні компютери, відеопроектори,  інтерактивні дошки та мережа Інтернет стають необхідними засобами вивчення іноземних мов і є важливими атрибутами для вчителя на уроках англійської мови в початковій школі.  Перед учителями постає питання з’ясувати їхні переваги, які проблеми можна вирішити за допомогою кожного навчального засобу, як використати його раціонально, щоб покращити процес навчання.

Інтерактивна дошка являє собою периферійний пристрій комп’ютера і виконує роль додаткового комп’ютерного монітора. Проте вона  відрізняється від звичайного монітора поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри – для зручності в роботі з аудиторією.

Розглянемо основні переваги інтерактивної дошки.

1.              Інтерактивна дошка дозволяє вчителю збільшити кількість сприйнятого матеріалу за рахунок збільшення кількості наочності на уроці, будь це картинка з Інтернету  чи великомасштабна таблиця, текстовий файл чи географічна карта. Вона стає незамінним супутником вчителя на уроці, відмінним доповненням його слів.

2.              Інтерактивна дошка надає вчителю можливість створювати прості і швидкі поправки в наявному методичному матеріалі прямо на уроці, під час пояснення матеріалу, адаптуючи його під конкретний дитячий колектив, під конкретні завдання, які поставлені на уроці.

3.              Інтерактивні можливості дошки дозволяють зняти труднощі в процесі монологічного та діалогічного мовлення.

4.              Можливість вирізати та прибрати об’єкти з екрану, копіювати та вставляти їх, відміняти чи повертати дії, надає учням більше впевненості: вони знають, що завжди можуть повернутись на крок назад, щось змінити чи виправити.

5.              Можливість винести ключі до вправ на дошку. Їх можна тимчасово сховати за будь-яким об’єктом на робочому слайді або помістити на наступний слайд.

Інтерактивна дошка – цінний інструмент для навчання всього класу. Заздалегідь підготовлені тематичні тексти, навчальні та контролюючі вправи, ілюстрації, аудіо та відеоматеріали слугують опорою під час фонетичної та мовленнєвої розминки , для введення чи активізації матеріалу уроку, повторення і закріплення мовленнєвих моделей і граматичних структур, удосконалення навичок читання і сприйняття іноземного мовлення на слух, контролю та самоконтролю знань. Це – візуальний ресурс, який може допомогти учителям зробити урок живим та привабливим для учнів. Можливість ігрових елементів на уроках англійської мови в початковій школі з використанням інтерактивної дошки робить їх яскравішими, значно збільшує рівень вмотивованості учнів, їх зацікавленості в дисципліні.

І головне, можливості інтерактивної дошки дозволяють переключити школярів на розуміння того, що відео та ігрові програми успішно використовуються у навчанні, сприяючи розвитку творчої активності, захопленню предметом, створенню найкращих умов для оволодіння навичками аудіювання та говоріння, що забезпечує насамкінець ефективність засвоєння матеріалу на уроках іноземної мови в початковій школі.

Але якими б перевагами не була наділена інтерактивна дошка, використання її на уроці повинно бути дозованим. Відповідно до нормативних документів потрібно враховувати, що при комп’ютерному супроводі уроків загальний час роботи учня  з комп’ютером не повинен перевищувати 15-20 хвилин, тобто менше половини уроку.

Подобається