Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області

 
ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Положення про преміювання працівників

Додаток №2

до колективного договору між

адміністраціею та профспілковим комітетом

Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 62

Харківської міської ради

Харківської області

на 2011-2015 р р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників  з фонду оплати праці на підставі постанови Кабінету Міністрів Украіни від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі єдиноі тарифноі сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетноі сфери”

 

 Преміювання здійснюється в разі відсутності заборгованості по заробітній платі у порядку:

  • керівника  – за наказом начальника управління освіти  адміністраціі Київського району Харківськоі міськоі ради
  • інших працівників – за наказом керівника закладу

 

Показники преміювання

 

 1. Керівника – до посадового окладу

1.1. За своєчасну підготовку  закладу до нового навчального року.

1.2. За організацію чіткої  роботи працівників закладу, створення відповідного мікроклімату в педколективі.
1.3. За створення навчально-матеріальної бази закладу, що забезпечує навчально-виховний процес.

1.4. За створення умов щодо  забезпечення охорони життя та здоров’я дітей.

1.5. За організацію контролю за станом навчально-виховного процесу в

закладі.

 2. Заступника керівника - до посадового окладу

2.1. За організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів.

2.2. За створення умов для виконання навчальних програм.

2.3. За організацію контролю за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок вихованців.

2.4. За організацію і контроль роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров'я учасників навчально – виховного процесу.

3. Заступника директора з АГР – до  посадового окладу.

3.1. За організацію і утримання закладу  в належному санітарному стані.

3.2. За підготовку закладу  до нового навчального року.

3.3. За чітку організацію обліку та збереження матеріальних цінностей.

3.4. За організацію і контроль протипожежного стану закладу.

4. Педагогів - до  посадового окладу.

4.1. За виконання навчальних програм, якість знань, умінь, навичок вихованців.

4.2. За участь у підготовці закладу до нового навчального року.

4.3. За підвищення кваліфікації та активну участь в науково-методичній роботі.

4.4. За збереження обладнання та матеріальних цінностей закладу.

4.5. За активну громадську роботу в виборних профспілкових органах, в комісії з соціального страхування.

5. Обслуговуючого персоналу - до  посадового окладу.

 5.1.   За утримання закладу в належному санітарному стані.

 5.2.   За сумлінне виконання службових обов’язків.

 

Надання матеріальної допомоги

Матеріальна допомога надається працюючим, в тому числі і на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальноі допомоги на поховання.

 

 

Директор школи                                          Гряник О.Г.

Голова профспілкового комітету               Тіішакова С.В.


Додаток №3

до колективного договору між

адміністраціею та профспілковим комітетом

Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 62

Харківської міської ради

Харківської області

на 2011-2015 р.р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання грошової винагороди педагогічним працівникам Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 62 Харківської міської ради Харківської області за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

 

         Виплата винагороди передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.02 р. №1222 “Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України “Про освіту”, частини другої ст. 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої ст. 18 і частини першої ст. 22 Закону України “Про позашкільну освіту”.

Перелік посад педпрацівників, які мають право на вказану винагороду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №963 “Про затвердження переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників”, зі змінами, внесеними відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 06.05.01 р. №432.

Преміювання здійснюється у порядку:

  • керівника закладу – за наказом начальника управління освіти  адміністраціі Комінтернівського району Харківськоі міськоі ради
  • інших педагогічних працівників – за наказом керівника закладу

 

Преміювання керівників

 

1. Керівника – до одного посадового окладу.

1.1. За своєчасну підготовку закладу   до нового навчального року.

1.2. За організацію чіткої роботи працівників закладу, створення відповідного мікроклімату в педколективі.

1.3. За створення навчально-матеріальної бази закладу, що забезпечує навчально-виховний процес.

1.4. За створення умов забезпечення охорони життя та здоров”я дітей.

1.5. За організацію контролю за станом навчально виховного процесу в закладі

2. Заступника керівник - до одного посадового окладу.

2.1. За організацію системи підвищення кваліфікаціі та професійноі майстерності педагогів.

2.2. За створення умов для виконання навчальних програм.

2.3. За організацію контролю за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок дітей.

2.4. За організацію і контроль роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров”я учасників навчально-виховного процесу.

3. Педагогів – до одного посадового окладу.

3.1.За високі показники результатів в роботі:

  • глибокі та міцні знання учнів;
  • вихованість та розвиненість учнів;
  • створення гарного дитячого колективу з розвинутим самоврядуванням, дружнього, відповідального.

 3.2.Постійне підвищення педагогічноі майстерності.

 3.3.Впровадження досягнень педагогічноі науки, ефективного педагогічного досвіду в практику, організація інноваційноі діяльності.

 3.4.Розробка нових технологій, методик, авторських програм, засобів навчання та виховання.

 3.5.Впровадження системи традиційних та нетрадиційних оздоровчих заходів,спрямованих на покращення фізичного розвитку та здоров”я дітетй,працівників закладу

 3.6.Залучення батьків до співпраці,пропаганда педагогічних знань серед батьків, впровадження активних форм роботи з батьками.

 3.7.Активна участь в методичній роботі школи, району, міста.

 3.8.За активну роботу з обдарованими дітьми /учні-переможці районних та обласних олімпіад, МАН/.

 3.9.Збереження навчального кабінету, оптимальне використання його обладнання, постійне поповнення його учбово-методичним, роздатковим матеріалом.

 

 

Директор школи                                                       Гряник    О.Г.                     

Голова профспілкового комітету                                Тішакова С.В.