Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області

 Психологічна та соціальна робота

Психологічний супровід розвитку дітей та учнівської молоді здійснюється з метою створення в освітньому закладі умов для максимально успішного в даній ситуації особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини. У рамках психологічного супроводу планується робота на 3-ій, 5-ій, 8-ій та 10-ій паралелях. Окремий цикл становить робота з майбутніми першокласниками та паралеллю перших класів. Лише на цих паралелях здійснюється планомірне психолого-педагогічне обстеження та корекційно-розвивальна робота. Обсяг роботи в межах даної моделі психологічного супроводу може бути зменшений, наприклад, за рахунок виключення паралелі 10-х чи 3-х класів. Головними формами діяльності практичного психолога є:

 • психодіагностична і консультативна робота,
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна діяльність,
 • педагогічна просвіта,
 • організаційно-методична робота.

При потребі психолог організовує зв'язки з громадськістю, може здійснювати навчальну діяльність. Подаючи зразок річного плану, скористаємося умовними позначеннями основних форм роботи та категорій учасників навчально-виховного процесу, з якими взаємодіє практичний психолог.

 

Особливості соціально-педагогічної роботи в системі середньої освіти.
 • організація роботи соціальних служб на основі посередницьких і партнерських зв'язків із закладами освіти на основі угод про співробітництво;
 • розробка теоретичних моделей соціальної служби в середній загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі на основі зарубіжного досвіду соціальної роботи.
Організація роботи соціальних служб проводиться таким чином:
 • просвітницька соціальна робота щодо реалізації соціально значимих соціальних програм і проектів — спільно із соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді (тренінги, акції щодо формування здорового способу життя та подолання негативних звичок, попередження наркоманії та алкоголізму, статевого виховання дівчаток і хлопчиків та ін.);
 • проведення консультативної соціальної роботи соціальними службами в загальноосвітніх закладах із розв'язання психологічних, соціально-психологічних, соціальних, правових та інших проблем;
 • соціальний патронаж, опіка і супровід дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, — спільно із соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді, управліннями праці та соціального захисту;
 • культурно-дозвільнева діяльність: проведення фестивалів творчості, конкурсів, виставок творчих робіт — спільно із соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді, управліннями праці та соціального захисту, позашкільними закладами освіти;
 • реабілітаційна робота з підлітками та молоддю з девіантною і делінквентною поведінкою — разом із управліннями у справах неповнолітніх, соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді, реабілітаційними закладами.