Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області

 
Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Методична робота

 1. Система науково-методичної роботи.

Внутрішньошкільна методична робота в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 62 (далі ХСШ № 62) з педагогічними кадрами спрямована на:

 • формування професійної компетентності;
 • збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
 • вироблення інноваційного стилю діяльності;
 • підготовку вчителів до пошукової діяльності;
 • залучення до науково-дослідної та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних соціально орієнтованих технологій у навчально-виховний процес.

Основні завдання:

 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів школи;
 • розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;
 • вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів-новаторів, нових освітніх технологій та систем;
 • залучення педагогів до науково-дослідної діяльності.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота в нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи і приведена до певної системи.

Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково-методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб суспільства, науково-методичної проблеми школи.

У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та масові (загальношкільні) форми роботи.

Серед індивідуальних форм роботи, що проводяться в школі, слід зазначити такі: діагностування, самоосвіта, наставництво, конкурс «Учитель року», атестація, індивідуальні консультації і співбесіди, видання методичних посібників, розробка авторських програм, практичне використання інноваційних методів педагогічної роботи на уроках і в позакласній роботі, виставки-презентації (вернісажі) педагогічних ідей та технологій.

Групові форми роботи:

 • методична рада (керівник Сачава І.В.);
 • методичні об’єднання:
 • шкільне методичне об’єднання вчителів іноземної мови (керівник Бірюкова К.В.);
 • шкільне методичне об’єднання вчителів української мови і літератури (керівник Коврига Л.П.);
 • шкільне методичне об’єднання вчителів російської мови і літератури (керівник Косьміна Л.П.);
 • шкільне методичне об’єднання вчителів математики та інформатики (керівник Рябчикова О.В.);
 • шкільне методичне об’єднання вчителів фізики, астрономії, географії, економіки (керівник Іванова Ж.В.);
 • шкільне методичне об’єднання вчителів хімії, біології, екології, охорони здоров’я (керівник Кольчицька Р.О.);
 • шкільне методичне об’єднання вчителів історії і правознавства (керівник Тішакова С.В.);
 • шкільне методичне об’єднання вчителів фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни» (керівник Автушко О.А.);
 • шкільне методичне об’єднання вчителів трудового навчання і технологій (керівник Логінов М.М.);
 • шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Твердохвалова І.А.);
 • шкільне методичне об’єднання вчителів предметів естетичного циклу (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, етика, художня культура) (керівник Кіріченко Н.В.).
  творчі групи по реалізації проектів:
-        Діяльнісний підхід до навчання та виховання учнів початкових класів. Проектна діяльність дітей (керівник Безкоровайна О.В.);

-        Моніторингові дослідження навчального процесу (керівник Сачава І.В.);

-        «Місто, що прагне в майбутнє» (керівник Лаврентьєва І.О.);

-        «Обдарованість виховуємо впродовж року. Мовний табір ХСШ №62» (керівник Жукова О.Є.);

-        Інформаційно-комп’ютерні технології (керівник Рева В.В.);

-        Упровадження учнівського мовного портфоліо в навчально-виховний процес з іноземних мов. Творче портфоліо учителя іноземних мов (керівник Вакуленко Н.Л.);

-        Комунікативні методики у викладанні іноземних мов (керівник Бірюкова К.В.).

семінари-практикуми:

-        семінар видавництва «Hachette» (Франція) - Бірюкова К.В., учитель французької мови;

-        семінар видавництва  «Hueber» (Німеччина) – Лопатіна М.М., учитель німецької мови;

-        семінари видавництв Оксфорд Юніверсити Прес (OUP), Пірсан Едюкейшн, Макмілан;

-        семінар за участю представника британського видавництва Oxford University Press Едмонда Дадлі. На уроці учні опрацювали тему "One journey, different travellers";

-        районний семінар для вчителів англійської мови на базі закладу за підтримки видавництва Oxford University Press на тему: «Навчання читання на середньому етапі».

-        семінар на базі Україно-німецького Центру щодо сучасних методик при навчанні учнів усного та писемного мовлення на уроках німецької мови за матеріалами німецьких журналів (березень-квітень 2016);

-        3 семінари для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов при КВНЗ «ХАНО»;

-        4 семінари-практикуми для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання при ХАНО, керівників РМО, вчителів трудового навчання міста і області;

-        районне методичне об’єднання вчителів трудового навчання (лютий 2016) за темою: "Творча робота з обдарованими учнями в умовах допрофільної освіти". Були продемонстровані: урок Технологій та майстер-клас з лозоплетіння.

-         VІІІ Міжнародна наукова-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (22 квітня 2016). Свої доповіді на секційних засіданнях представили Бірюкова К.В., учитель французької та англійської мов, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, яка презентувала тези доповіді на тему «Персональний сайт учителя іноземної мови як результат опанування ІКТ компетентністю», Лопатіна М.М., учитель німецької мови, спеціаліст першої категорії - «Навчання читання автентичних текстів лінгвокраїнознавчого характеру», Луценко Л.В., учитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії - «Аудіювання як один із видів розвитку комунікативних навичок на уроках іноземної мови».

-         школа – центр  on-line тестування з англійської мови видавництва Oxford University Press Великої Британії. Тестування на рівень володіння англійською мовою від видавництва Великої Британії Oxford University Press відбулося 16.10.2016. У тестуванні взяли участь учні 3-7 класів (керівник проекту Жукова Ольга Євгенівна, заступник директора з НВР).

-         тиждень он-лайн семінарів видавництва Pearson (лютий-березень) “Tertiary Week of English” за участю викладачів Великої Британії та інших країн;

-         районний семінар учителів української мови навчальних закладів Київського району за темою: " Знай, люби й бережи свій рідний край» (патріотичне виховання школярів на уроках української мови і літератури" (20.10.2015);

-         семінар для вчителів початкових класів Київського району, присвячений досвіду упровадження проекту «Інтелект України»  (20.03.2016).

школа молодого вчителя іноземних мов (керівник Щур Н.М.);

тренінги для класних керівників (керівник Бондаренко І.С.);

лабораторія інноваційних технологій і методик:

-        використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов (керівник Жукова О.Є.);

-        творча лабораторія переможців конкурсу "Шкільний інформаційний світ" у номінації  "ІКТ на уроках суспільно-гуманітарного циклу" для вчителів іноземної мови міста (06.11.2015);

-        викладання курсу «Харківщинознавство» англійською мовою за авторською програмою (керівник Бірюкова К.В.);

майстер-класи:

-        для вчителів щодо особливостей підготовки старшокласників до складання ЗНО з української мови і літератури (керівник Коврига Л.П., протягом року за окремим графіком);

Масові форми роботи:

педради:

-        «Аналіз результативності управління освітнім процесом у школі в 2014/2015 навчальному році та пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік» (директор школи Гряник О.Г., серпень 2015 року);

-        «Наступність у навчанні і вихованні учнів початкових класів» (заступник директора з навчально-виховної роботи Нижник І.О., вересень 2015 року);

-         «Особливості організації навчального процесу у 1-А, 2-А, 3-А, 3-Б класах за проектом «Інтелект України» (заступник директора з навчально-виховної роботи Нижник І.О., жовтень 2015 року);

-         «Якість викладання викладання природознавства, інформатики. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов» (заступник директора з навчальної роботи Сачава І.В., листопад 2015 року);

-        «Якість навчально-пізнавальної діяльності учнів в навчально-виховному процесі школи за підсумками І семестру 2015/2016 навчальному році» (заступник директора з навчальної роботи Сачава І.В., січень 2016 року);

-        «Формування соціально орієнтованої особистості в умовах демократизації державних інститутів та формування громадського суспільства України» (педагог-організатор Тішакова С.В., березень 2016 року);

-        «Аналіз результативністі участі учнів школи в предметних турнірах і олімпіадах, конкурсі-захисті учнівських проектів МАН, творчих конкурсах. Шляхи вдосконалення роботи з обдарованими учнями» (заступник директора з навчальної роботи Сачава І.В., травень 2016 року)

·                 інструктивно-методичні наради (з питань єдиного орфографічного режиму, ведення шкільної документації, організованого початку і закінчення навчального року тощо);

·                 методичні виставки;

·                 предметні тижні;

·                 науково-практичні конференції:

-        «Використання новітніх технологій при підготовці сучасного уроку» (листопад 2015 року).

·                 методичні семінари:

-        Упровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес (Рева В.В., вересень 2015 року);

-        «Удосконалення моделі управління школою як запорука дієвого підвищення рівня професійної управлінської компетентності» (технологія моделювання в управлінській діяльністі адміністрації школи) (Сачава І.В., квітень 2016 року).

·                 психолого-педагогічні семінари:

-        проблема Інтернет-адикції серед сучасних підлітків (Бордюг О.І., жовтень 2015 року);

-        організація діяльності педагогічного колективу щодо навчання дітей девіантної поведінки, дітей «групи ризику», дітей, які опинились в складних життєвих обставинах (Тішакова С.В., грудень 2015 року)

·                 «круглі столи» («Форми і методи роботи з обдарованими учнями. Діагностика і моніторинг результатів навчання учнів», «Створення мовного портфоліо учня»).

·                 огляд методичної літератури.

Найбільш дієвими та ефективними формами роботи для нашої школи стали:

 семінари-практикуми (доповіді, повідомлення із візуальною демонстрацією на уроках, класних годинах, позакласних і позашкільних заходах);

 ділові та рольові ігри, уроки-презентації;

 диспути, дискусії;

 обговорення передового педагогічного досвіду, його впровадження і поширення;

 педагогічні ради;

 обговорення новітніх методик, технологій, досягнень психолого-педагогічної науки;

 аналіз і обговорення відкритих уроків, заходів;

 обговорення питань для тестування й анкетування учнів, результатів проведених «зрізів знань».

Кожна із зазначених форм має свій пріоритетний вплив на досянення тих чи інших цілей. Загальна результативність залежить від якості поєднання цих форм у безперервному процесі вдосконалення педагогічної майстерності вчителів школи.

 1. Реалізація єдиної методичної теми.

Визначну роль в цій роботі відіграє науково-методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів, збереження та розвиток творчого потенціалу колективу, індивідуальні та колективні форми роботи, мотивація вчителів до пошукової, науково-дослідної та експериментальної діяльності, впровадження інноваційних виховних технологій у навчально-виховний процес.

У школі впродовж багатьох років проводяться моніторингові дослідження навчально-виховного процесу, що полягають у систематичній аналітико-діагностичній діяльності.

У закладі розроблені структура роботи педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми, модель реалізації методичної роботи з учителями із використанням індивідуальних і колективно-групових форм, управлінська модель роботи з вчителями.

Кожна предметна кафедра має банки професійних портфоліо, матеріали досвіду методичних об’єднань і вчителів-предметників, розробки методичних заходів (педради, семінари, конференції тощо).

 1. Планування науково-методичної роботи здійснюється на діагностико-корекційній основі, забезпечується цілісною інформаційно-аналітичною системою і постійним оновленням інформаційного банку даних щодо нормативно-правового забезпечення діяльності педагогів.

Основними завданнями на шляху реалізації методичної проблеми школи  є:

 • Створення відповідних умов для розкриття творчого потенціалу вчителя та підвищення професійного рівня педагога через систему методичних семінарів, звітів на шкільних методичних об’єднаннях, творчих відкритих уроків, самоосвіту з обраної теми;
 • Залучення до навчання всіх дітей та підлітків шкільного віку в мікрорайоні, запобігання їх бездоглядності та бродяжництва;
 • Забезпечення рівня кваліфікації педагогічних кадрів, необхідного для успішного розвитку школи, підвищення їх наукової інформативності в області знання навчального матеріалу та суміжних дисциплін шляхом активної участі в роботі підрозділів методичної служби школи, участі в роботі районних методичних об’єднань, конкурсах професійної майстерності різного рівня.
 • Удосконалення діяльності шкільних методичних об’єднань і атестаційних комісій шляхом диференціації відповідальності спеціалістів різних категорій.
 • Підвищення ефективності роботи зі спеціалістами 1-ї категорії (переважно шляхом залучення їх до активної роботи шкільних методичних об’єднань та педагогічних майстерень району).
 • Удосконалення роботи з молодими вчителями (переважно шляхом наставництва).
 • Посилення ролі педагогів із званнями в методичній роботі як на районному рівні, так і на рівні закладу.
 • Підвищення комп’ютерної грамотності працівників.
 • Популяризація використання мультимедіа-технологій на уроках шляхом проведення презентацій і відкритих заходів.
 • Упровадження ІКТ-технологій у процес навчання і виховання.
 • Посилення уваги до організації науково-дослідної роботи.
 • Упровадження системи рейтингування професійної діяльності педагогів за результатами навчальних досягнень учнів, участю в олімпіадах, творчих конкурсах, предметних турнірах тощо.
 • Постійне оновлення методичної бази навчальних кабінетів.
 • Популяризація перспективного педагогічного досвіду вчителів школи.
 1. Організація інноваційної діяльності

Педагогічний колектив школи на чолі з адміністрацією знаходиться в постійному пошуці нових і вдосконаленні існуючих принципів, концепцій, підходів до освіти. Контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій, відповідно, виступає невід’ємною складовою науково-дослідної роботи. Серед учителів достатньо широкого розповсюдження здобули інформаційно-комунікаційні технології (38%), інтерактивні технології (34%), особистісно орієнтовані технології (26%). Інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології в школі є загальнопедагогічними. Слід зазначити, що інноваційна діяльність потребує ретельного науково-методичного супроводу.

Не дивно, що на сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямком розвитку навчального закладу стає саме інформатизація освіти. Всі педагогічні працівники володіють ПК, з них 98 активно використовують мультимедійні технології на уроках і в позакласній діяльності.   

У школі продовжується робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій. Функціонують три комп’ютерні кабінети, постійно поповнюється банк електронних розробок супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу, підтримується в актуальному стані та удосконалюється новими рубриками сайт закладу. Основні статистичні звіти, робочі навчальні плани розробляються у програмному комплексі «Міська освітня мережа». З травня місяця заклад активно проводить роботу щодо переходу до ІСУО-2012. Читальний зал бібліотеки обладнаний комп’ютерною технікою, що широко використовується під час навчальний занять і в позаурочний час для підготовки до олімпіад і предметних турнірів, створення рефератів, презентацій тощо. Створено медіатеку, бібліотека постійно поповнюється електронними довідниками, енциклопедіями, електронними конструкторами уроків, тестами та іншими електронними засобами. 2 працівники пройшли курси для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого в системі управління навчанням “Moodle”, 14 учителів – дистанційний курс Microsoft  з цифрових технологій.  

До інноваційної  діяльності школи можна віднести моніторинг і рейтинг досягнень учнів і вчителів, що сприяє відстеженню динаміки їхнього індивідуального розвитку. Широко використовуються також інноваційні управлінські технології: стратегічного планування, колективного прийняття управлінських рішень, адаптивного управління.

Багато вчителів ХСШ № 62 використовують у своїй роботі різноманітні сучасні форми й методи проведення уроків, зростає професіоналізм учителів, збільшується кількість педагогів, що впроваджують інноваційні педагогічні методи в навчальний процес. У закладі працюють два аспіранти кафедри педагогіки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, один учитель має науковий ступінь кандидата філософських наук. Але, в той же час слід відзначити, що учителі не мають ще достатнього досвіду науково-дослідної діяльності.

 1. Система підвищення педагогічної майстерності.

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація вчителів, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих учителів у практику навчання та виховання.

Атестація проходить у відповідності з затвердженим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украіни від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зміни, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135) і здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу контрольних робіт. 

Великий учительський колектив ХСШ № 62 налічує 108 осіб, серед яких 70 випускників цієї школи,  24 особи – пенсійного віку.  54% учителів мають стаж педагогічної роботи понад 20 років, що свідчить про високий професійний потенціал учителів навчального закладу. 

-    учителі-методисти - 24

-        старші учителі - 18

-        спеціалісти вищої категорії - 64

-        спеціалісти першої категорії - 17

-        спеціалісти другої категорії - 10

-        спеціалісти - 16

-        кандидати наук - 3

-        відмінники освіти - 10

-        нагороджено почесною грамотою МОН України – 3

-        заслужений працівник освіти України – 1.

Продуктивною формою системи підвищення педагогічної майстерності педагогів є участь учителів у науково-методичних семінарах, конференціях, тренінгах, що сприяють ознайомленню з сучасними науковими здобутками, з новими технологіями навчання, допомагають їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і формулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення. Протягом минулого навчального року педагоги школи взяли активну участь у семінарах і конференціях різних рівнів – від міжнародного до районного. 

 1. Робота методичного кабінету

Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету. У кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок шкільних методичних об’єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над методичною проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи, розпочато роботу над створенням відеотеки уроків та виховних заходів.

Роботу методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

 • забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет, створено картотеку науково-методичної літератури, банк даних про вітчизняні та зарубіжні педагогічні технології);
 • стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;
 • накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;
 • забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо;
 • зміцнення матеріально-технічної бази школи з метою створення сприятливих умов для самоосвіти вчителів в межах закладу, для якісного проведення засідань шкільних методичних об’єднань та методичної ради школи.

Протягом навчального року методичний кабінет продовжував поповнюватися педагогічною літературою і методичними матеріалами. З метою реалізації Державної програми щодо організації роботи з обдарованою молоддю здійснені такі заходи:

 • поновлено інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;
 • проведені на високому рівні шкільні етапи предметних олімпіад з базових дисциплін,  а також районний етап олімпіади з англійської, німецької та французької мов, який вже другий рік поспіль проводиться на базі школи;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному, обласному та Всеукраїнському етапах учнівських олімпіад, в районному та обласному етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;
 • організовані та проведені шкільні конкурси і виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • забезпечене щотижневе інформування про всі досягнення учнів школи на загальношкільних лінійках;
 • визначені кандидати з числа обдарованих учнів школи на виплату щомісячної стипендії „Кращий учень закладу” та „Обдарованість” .